Kadınlar Üzerindeki Görünmez Sınır: Cam Tavan

Kadınların iş hayatında belli bir yere kadar yükseldikten sonra yükselmelerinin önündeki her türlü engel cam tavan sendromu olarak tanımlanıyor.


Kadınların iş hayatında belli bir yere kadar yükseldikten sonra yükselmelerinin önündeki her türlü engel cam tavan sendromu olarak tanımlanıyor. Davranışsal ya da kurumsal önyargılardan kaynaklanan görünmez ve yapay engellerdir.

Cam Tavan Sendromu Nasıl Açıklanıyor?

Aslında bu kavramla açıklanmak istenen şey kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların tam tanımlanamamasıdır. Cam tavan engeller, çalışanın çalıştığı yerde yükselme problemi yaşaması kişinin kendi yetersizliği veya ilgisizliği olarak algılanmamalıdır. Aksine tüm kadınların yalnızca kadın oldukları için yönetim kademelerinde yükselmesinin önündeki bir engeldir.

Kadınların çalışma yaşamında istihdamı son yüz yılda konumuz haline gelmiştir. Çalışma yaşamında önemli yer kaplayan kadınlar, çalıştıkları süre boyunca gerek iş yaşamı gerekse özel yaşamlarında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Çalışma yerinde iş doyumu yüksek olan çalışanların işlerine karşı olumlu tutumlar geliştireceği ve iş yerlerine karşı bağlılık ve sorumluluk duygularının artacağı eğilimi öngörülür. Ancak kadınların çalışma yaşamındaki kariyerlerinde yükselirken yaşadıkları problem ve engeller onların iş yerlerine kurumsal bağlılıklarını azaltıcı yönde etkilemekte.

Kadınlar, kariyerlerinin ilk yıllarında hızla yükselirken çalışma hayatlarının ortalarında bu ivmenin genellikle yavaşladığını ve bu dönemde cam tavan dediğimiz engellerle karşılaştıklarını görürüz. Bu tip engellerin artması birçok farklı sonuç doğurabilir. Örneğin çalıştıkları kurumdan ayrılmaları, başka bir kuruma girmeleri ve hatta çalışma yaşamından tamamen kopmaları şeklinde gerçekleşebilir.

Kadınlara Yönelik Görünmez Engeller Neden Oluşur?

1) Kadınların çalışma yaşamında tarihsel olarak erkeklere nazaran daha kısa süredir yönetici pozisyonda çalışabilmeleri, iş gücüne aralıklı olarak katılmaları, geleneksel rolleri dolayısıyla çalıştıklara belli alanların olması düşüncesi.

2) Toplumsallaşma sürecinde kadınların daha çok uzmanlaştırma gerektiren hizmet sektörlerinde çalışmaları.

3) Hiyerarşik olarak yukarıdan aşağı bakıldığında erkek egemen kültürlerin kadınların yönetici pozisyonda bulunmasını güçleştirmesi.

4) Evli ve çocuklu olmanın getirdiği geleneksel sorumlulukların olduğu düşüncesi.

Kadınlara Yönelik Engeller Nasıl Ortaya Çıkar?

Kadınlara yönelik kalıplaşmış bazı tutum ve davranışların iş yerlerine yansıması, cinsiyet ayrımcılığı olarak ortaya çıkar. Fakat bu genellikle negatif bir cinsiyet ayrımcılığıdır ve bu durumun sebep olduğu yanlış politikalar, iş yerindeki istihdam oranında erkek oranının büyük yer kaplaması ve bu sosyal ortamlara kadınların katılamaması, kurum kültürüne hakim olan erkek egemen düşünce tarzı ve yeterli rehberlik hizmeti alamama gibi etkenler kadının çalışma yaşamında büyük engeller oluşturmaktadır ve cam tavan engellerini artırıcı etkiye sahiptir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Format Seç
Kişilik yarışması
Kişilik hakkında bir şeyler ortaya çıkarmak isteyen bir dizi soru
Trivia quiz
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oy kullanmak
Hikaye
Gömülü ve Görseli Biçimli Metin
Liste
Klasik İnternet Dinleyicileri
geri sayım
Klasik İnternet Geri Sayımları
Listeyi Aç
Kendi öğeni gönder ve en iyi gönderim için oy ver
Sıralananlar Listesi
En iyi liste maddesine karar vermek için oy kullan ya da oy kullan
Caps
Özel notlar almak için kendi resimlerinizi yükleyin
Video
Youtube, Vimeo veya Asma Embedleri
Ses
Soundcloud or Mixcloud Embeds
görüntü
Fotoğraf veya GIF
Gif
GIF format